odwiedzono nas: 233907 razy    

Nasze zasady

„Wybierz sobie zawód, który kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”- 孔夫子

Zawsze wychodziliśmy z założenia, że najlepsze efekty można osiągnąć gdy praca jest jednocześnie pasją.

W naszym centrum udzielamy konsultacji w zakresie pediatrii ogólnej oraz chorób pasożytniczych i odkleszczowych. 
W przypadku chorób pasożytniczych i odkleszczowych leczenie jest podejmowane u pacjentów z rozpoznaniem potwierdzonym badaniami, na ich prośbę. 

W terapii stosujemy metody konwencjonalne, ziołolecznictwo oraz diety, starając się stosować jak najskuteczniejsze, a jednocześnie jak najbezpieczniejsze schematy, dopasowywane nie tylko do danej choroby, ale także do konkretnego pacjenta i ewentualnie także jego rodziny.

Wojciech Ozimek

Od ponad 20 lat prowadzi prywatną praktykę lekarską, w ramach której udziela porad z zakresu pediatrii oraz chorób odkleszczowych i pasożytniczych. Autor bestsellera „NIE DAM SIĘ PASOŻYTOM. Jak odzyskać zdrowie”. 

Jest członkiem American Society of Parasitologists, Scandinavian Baltic Society for Parasitology, British Society for Parasitology, Physician’s Comitee for Responsible Medicine, Association for Comprehensive Neurotherapy i Mitochondrial Medicine Society. 

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. ,,W czasie studiów, specjalizacji z pediatrii, rezydentury z medycyny ratunkowej, w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Polskiej oraz w późniejszym okresie odbył, poza obowiązkowymi praktykami w kraju, liczne praktyki i staże za granicą w tym w Holandii, Anglii, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemczech, Rosji i USA.

Dzięki znajomości języków obcych przyswoił podstawy kilku kultur, systemów zdrowotnych, religijnych i filozoficznych, co miało ogromny wpływ na postrzeganie przezeń medycyny i świata.