odwiedzono nas: 222851 razy    

Nasze zasady

Zawsze wychodziliśmy z założenia, że najlepsze efekty można osiągnąć łącząc pracę z pasją.
W naszym centrum udzielamy konsultacji w zakresie pediatrii ogólnej oraz chorób pasożytniczych i odkleszczowych. 
W przypadku chorób pasożytniczych i odkleszczowych leczenie jest podejmowane jedynie u pacjentów z rozpoznaniem potwierdzonym badaniami i na ich prośbę. 
W terapii stosujemy metody konwencjonalne, ziołolecznictwo oraz diety, starając się stosować jak najskuteczniejsze, a jednocześnie jak najbezpieczniejsze schematy, dopasowywane nie tylko do danej choroby, ale także do konkretnego pacjenta i jego rodziny.  

Dr Wojciech Ozimek

Od ponad 20 lat prowadzi prywatną praktykę lekarską, w ramach której udziela porad z zakresu pediatrii oraz chorób odkleszczowych i pasożytniczych. 
Autor bestsellera  „NIE DAM SIĘ PASOŻYTOM. Jak odzyskać zdrowie”. 
Wykładowca na autorskich konferencjach jego żony Montse Gras- „Nie dam się kleszczom”. 
Jest członkiem American Society of Parasitologists, Scandinavian Baltic Society for Parasitology, British Society for Parasitology, Physician’s Comitee for Responsible Medicine, Association for Comprehensive Neurotherapy i Mitochondrial Medicine Society. 
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Po stażu podyplomowym asystent w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kliniczny im. M. Michałowicza w Warszawie, gdzie rozpoczął specjalizację z pediatrii. 
W trakcie rezydentury z medycyny ratunkowej pracował wiele lat w oddziałach ratunkowych wielu warszawskich szpitali, głównie w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny oraz Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza. 
W czasie studiów, specjalizacji z pediatrii, rezydentury z medycyny ratunkowej oraz w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Polskiej odbył (poza obowiązkowymi praktykami w kraju) liczne praktyki i staże za granicą, m.in. w: Kinderziekenhuis Sophia w Rotterdamie (kardiologia dziecięca), West Middlesex University Hospital w Londynie (pediatria, neonatologia, onkologia dziecięca), Alder Hey Children's Hospital i Liverpool School of Tropical Medicine w Liverpoolu (pediatria, choroby zakaźne), Saint Mary's Hospital w Manchesterze (pediatria), Royal Albert Edward Infirmary w Wigan (medycyna ratunkowa, pulmonologia, chirurgia ogólna, kardiologia, urologia). 
Włada biegle angielskim i hiszpańskim. Słabiej rosyjskim, katalońskim i francuskim. 
Dzięki znajomości języków obcych przyswoił podstawy kilku kultur, systemów zdrowotnych, religijnych i filozoficznych, co miało ogromny wpływ na postrzeganie przezeń medycyny i świata. Wśród swoich Mistrzów i Nauczycieli, poza przedstawicielami medycyny głównego nurtu, wymienia także przedstawicieli nurtu medycyny alternatywnej, psychologii i filozofii.