odwiedzono nas: 233908 razy    

Nasze zasady

„Wybierz sobie zawód, który kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”- 孔夫子

Zawsze wychodziliśmy z założenia, że najlepsze efekty można osiągnąć gdy praca jest jednocześnie pasją.
W naszym centrum udzielamy konsultacji w zakresie pediatrii ogólnej oraz chorób pasożytniczych i odkleszczowych.  W przypadku chorób pasożytniczych i odkleszczowych leczenie jest podejmowane u pacjentów z rozpoznaniem potwierdzonym badaniami, na ich prośbę.  
 
W terapii stosujemy metody konwencjonalne, ziołolecznictwo oraz diety, starając się stosować jak najskuteczniejsze, a jednocześnie jak najbezpieczniejsze schematy, dopasowywane nie tylko do danej choroby, ale także do konkretnego pacjenta i ewentualnie także jego rodziny.

Wojciech Ozimek

Wojciech Ozimek jest lekarzem pediatrą, absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie z 1992 r. (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).  

Podczas studiów, w trakcie specjalizacji z pediatrii oraz rezydentury z medycyny ratunkowej, w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i we własnym zakresie, konsekwentnie poszerzał swoją wiedzę odbywając liczne staże i praktyki za granicą: w Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Peru.     

Dzięki znajomości języków obcych przyswoił podstawy kilku kultur oraz systemów zdrowotnych, religijnych i filozoficznych, co miało ogromny wpływ na postrzeganie przezeń świata i medycyny.

Od ponad  20 lat w ramach prywatnej praktyki lekarskiej udziela porad w zakresie pediatrii oraz konsultacji w obszarze chorób pasożytniczych i odkleszczowych. 

Jest członkiem American Society of Parasitologists, Scandinavian Baltic Society for Parasitology, British Society for Parasitology, British Society for Immunology, Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), Mitochondrial Medicine Society oraz Association for Comprehensive Neurotherapy.